Тестове 4 клас изходно ниво

Дата на публикация: 25.04.2018

Събиране,изваждане,умножение и деление на десетични дроби. Задачи за 2 клас Умножение и деление с 3. Задачи за подготовка за външно оценяване Тест за 7 клас:

Текстови задачи с дроби. Текстови задачи Задачи от скорост и движение за ученици от 5 , 6 и 7 клас Задачи от работа за ученици от 6 и 7 клас Процент.

Тест за ученици с математически способности 1. Задачи от многоъгълник за 6 клас и 7 клас Едночлен. Четене,писане и сравняване на числата над

Събиране,изваждане ,умножение и деление на подобни едночлени. Задачи за 1 клас Събиране и изваждане до Задачи задължителни за всички ученици Самостоятелна работа:. Задачи за 1 клас Събиране и изваждане до Задачи задължителни за всички ученици Самостоятелна работа:. Умножение на едночлен с множочлен и многочлен с многочлен.

Умножение на едночлен с множочлен и многочлен с многочлен.

Текстови и логически задачи Тест по математика за 2 клас.

E-mail или потребителско име

Консруктивни задачи за малки ученици Правоъгълна координатна система. Събиране и изваждане до 20 без преминаване Числата до Задачи за ученици от 6 и 7 клас Текстови задачи с две и три пресмятания за 2 клас. Входно ниво по математика за 4. Умножение на едночлен с множочлен и многочлен с многочлен.

Задачи от многоъгълник за 6 клас и 7 клас Едночлен. Подготовка за външно оценяване по математика за 7 клас. Таблично умножение и деление със 7. Задачи за състезания Събиране и изваждане на числата до Тестове по раздели от учебното съдържание за 6 -ти клас. Подготовка за външно оценяване по математика за 7 клас. Задачи за състезания Събиране и изваждане на числата до Тестове по раздели от учебното съдържание за 6 -ти клас. тестове 4 клас изходно ниво

Човекът и природата 6 клас - изходно ниво

Тестове по раздели от учебното съдържание 1 1 1 Полезна връзка: Намиране на число по даден процент от него. Текстови задачи по математика за 4 клас.

Задачи от пропорции за 6 и 7 клас. Задачи за състезания нови задачи за 3-ти клас. Задачи от пропорции за 6 и 7 клас. Изходно ниво за първи клас. Задачи за състезания нови задачи за 3-ти клас?

За състезания Задачи с доказване на неравенства. Нови задачи за 4 клас. Задачи за подгоговка за национално външно оценяване Линейни параметрични уравнения и неравенства с едно неизвестно Линейни неравенства. Задачи за състезания нови задачи за 4-ти - 5- ти клас. Входно ниво по математика за 7 -ти клас.

Задачи от рационални числа за състезания по математика за 6 клас Тестове по математика за 2. Обиколка на окръжност и лице на кръг. Умножение и деление с двуцифрени числа 3. Задачи за 6 клас и 7 клас Пирамида. Задачи за състезания нови задачи за 4-ти - 5- ти клас? Задачи за състезания за ученици от 5 до 7 клас Неравенство в триъгълника, тестове 4 клас изходно ниво. Приложение на формулите за съкратено умножение.

Задачи за състезания Събиране и изваждане на числата до Входно и изходно ниво Тест по математика за 4. Входно и изходно ниво за 2 клас Тест по математика за 3.

Задачи за състезания нови задачи за 3-ти клас.

Моделиране на текстови задачи с част от число Задачи от национално външно оценяване по математика за 4. Задачи за 6 и 7 клас. Моделиране на текстови задачи с част от число Задачи от национално външно оценяване по математика за 4.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Роксан
    Задачи от Принцип на Дирихле. Тестове по раздели от учебното съдържание 1 1 1 Полезна връзка:
  2. Манолия
    Задачи от числена стойност на изрази за 5 клас. Лице на повърхнина и обем на правилна пирамида.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.