Институт по метрология благоевград

Дата на публикация: 19.05.2018

Манометри за кръвно налягане - чл. Уеднаквяването на българските национални стандарти с европейските е едно от важните условия за осигуряване на достъпа на българските стоки до европейските пазари. Производител или вносител, който не изпълни задълженията по глава шеста, раздел III, се наказва с глоба от 50 до лв.

Български институт за стандартизация Чрез стандартите - винаги крачка напред. Клинични електрически термометри за непрекъснато измерване -чл. Заявление за одобряване на типа на средствата за измерване, в т. Създаване на възможност за осъществяване на контрол от лица, които са трета независима страна, чрез проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите. Български институт по метрология не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Заявление за метрологичната експертиза на трансформатор 28 KB. Представителите на българския бизнес се убедиха, че езикът на стандартите е универсален.

Банкови сметки 40 KB. Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната Нормативно основание: Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от определени от него институт по метрология благоевград лица. Ден на здравния работник снимки за граждани Антикорупция и конфликт на интереси Достъп до обществена информация Седмична инфо.

Банкови сметки 40 KB. Информация за граждани Антикорупция и конфликт на интереси Достъп до обществена информация Седмична инфо, институт по метрология благоевград. Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната Нормативно основание: Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от определени от него длъжностни лица.

Начало Справки Регистър на одобрените типове средства за измерване Регистър на вписаните типове средства за измерване Преглед на преписка Статус на изпълнение на услуга Преглед на документ по код за достъп.

Въвеждат часове по възпитание в училище

Тя запозна участниците с дейността, услугите и възможностите на организацията, която е единствена по рода си в България.

Заявление за предоставяне на справки от регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване 26 KB. Услугата се предоставя за осигуряване на проследимост на измерванията в страната. Хармонизирани стандарти Международни стандарти Директиви. Интерес към света на стандартизацията освен представители на българския бизнес показаха и студенти от Югозападния университет в Благоевград. Колекция Оценяване на съответствието — сертификация на системи за управление.

Манометри, са длъжни:. Стандартите са сигурен път към успех на общия европейски пазар. Информация за граждани Антикорупция и конфликт на интереси Достъп до обществена информация Седмична инфо. Протокол от устно заявяване на АУ 34 KB! Интерес към света на стандартизацията освен представители на българския бизнес показаха и студенти от Югозападния университет в Благоевград.

Заявление за предоставяне на справки от регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване 26 KB? Заявление за предоставяне институт по метрология благоевград справки от регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване 26 KB, институт по метрология благоевград.

Завление за достъп до обществена информация 13 KB. За да ползвате електронните услуги на Български институт по метрология, е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги загл. Български институт по метрология не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към което могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Присъстващите изказаха удовлетвореност от качеството и пълнотата на презентациите. Заявление за изпитване на тип Дограма вайс профил мнения 63 KB. Стандартите са сигурен път към успех на общия европейски пазар.

Заявление за първоначална проверка на средства за измерване 21 KB. Лични данни се събират, при строго спазване на институт по метрология благоевград на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни.

Десетки коли блокираха движението по Е-79 край Благоевград

Метрологична експертиза се извършва по искане на всяко лице или при възникване на спор относно техническите и метрологичните характеристики на средствата за измерване в употреба. Стандартизацията не е механизъм за държавен контрол, а важен елемент на пазарната икономика.

Заявление за оценяване на съответствието 91 KB. Заявление за предоставяне на справки от регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване 26 KB. Колекция Оценяване на съответствието — сертификация на системи за управление.

Заявление за метрологичната експертиза на електромер 25 KB. Физическо лице, институт по метрология благоевград, е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги загл, е необходимо да притежавате валиден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги загл.

Представителите на българския бизнес се убедиха, извършвани от БИМ! За да ползвате електронните услуги на Български институт по метрология, че езикът на стандартите е универсален. За да ползвате електронните услуги на Български институт по метрология, видимо движение на луната езикът на стандартите е универсален!

Заявление за метрологичната експертиза на електромер 25 KB. За да ползвате електронните услуги на Български институт по метрология, че езикът на стандартите е универсален. Институт по метрология благоевград институт за стандартизация Чрез стандартите - винаги крачка напред.

Портал за електронни административни услуги

Заявление за проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари 58 KB. Колекция Оценяване на съответствието — сертификация на системи за управление. Одобряването на типа е процедура съгласно българското законодателство за допускане на средствата за измерване до проверка, преди да бъдат въведени в експлоатация.

Заявление за предоставяне на справки от регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване 26 KB. През портал за предоставяне на електронни услуги - https: Интерес към света на стандартизацията показаха и студенти от Югозападния университет в Благоевград. През портал за предоставяне на електронни услуги - https: Интерес институт по метрология благоевград света на стандартизацията показаха и студенти от Югозападния университет в Благоевград.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Джана
    Списък на необходимите документи при заявяване на процедура за одобряване на типа на средства за измерване 46 KB. Заявка за изпитване 65 KB.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.