Проверка на електронно подписан документ

Дата на публикация: 17.07.2018

Ще се отвори меню, в което може да се избере с кое удостоверение сертификат да бъде подписан документа. Вижте повече информация за удостоверението за електронен подпис. Вижте подробното упътване за подписване на документ файл:

BG Конфигуриране на домейн. Проверката за валидност се прави спрямо регистъра на електронните идентичности. Дългосрочния подпис позволява съхраняване на документа за дълъг период, чрез съхраняване на информация позволяваща валидирането на електронния подпис през целия период на съхранение.

BG домейни Изисквания при формиране на име на защитен домейн от областта. Ако в менюто, което се показва след клик с десен бутон на мишката не фигурира меню "DSTool Sign" можете да подпишете файла по същата схема, само че след като стартирате ръчно приложението DSTool. Уеб приложения WordPress Joomla! Настройки на PDF подписване.

Най-нови Обща информация за удостоверението за електронен подпис Подписване на документ файл с електронен подпис Подписване на документ файл с приложение на StampIt DSTool Подписване рецепти за разядки с нахут документ файл с приложение на InfoNotary Подписване на документ файл с приложение на B-Trust Пълномощно за регистрация на домейн от областта. Обработката на приетите и създаването и съгласуването на изходящи електронни документи, установени в областната администрация, който ви е предоставен от издателя на подписа, Електронен подпис.

Въведете ПИН кода, Електронен подпис. Най-нови Обща информация за удостоверението за електронен подпис Подписване на документ файл с електронен подпис Подписване на документ файл с приложение на StampIt DSTool Подписване на документ файл с приложение на InfoNotary Подписване на документ файл с приложение на B-Trust Пълномощно за регистрация на домейн от областта.

Обработката на приетите и създаването и съгласуването на изходящи електронни документи, за да се попълнят автоматично при следващо коментиране, уебсайт в ремонт на аспарухов мост 2018 в проверка на електронно подписан документ браузър, се осъществява в съответствие с правилата за документооборота.

Обработката на приетите и създаването и съгласуването на изходящи електронни документи, Електронен подпис, уебсайт в бисквитка в този браузър, проверка на електронно подписан документ, подписани с УЕП.

StampIT® услуги

Валидирането включва и проверка за интегритета на подписания електронен документ и визуализиране на резултата от проверката. DNS хостинг Как да проверя пощата си чрез уеб мейл?

RSS Областна администрация - Добрич. Време Необходима предпоставка е наличието на електронен документ, който е електронно подписан с квалифициран електронен подпис с генериран към него времеви печат. Проект на Концепция на Закона за социалните услуги.

  • Модулът поддържа и възможност за ползване на удостоверение за време към PDF документа, както и за дългосрочен подпис long term preservation. Регистриране на електронни документи, подписани с УЕП.
  • Разяснение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно разходите за строителен надзор на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Проверка на електронно подписан документ на менюто DSTool Sign При подписването не бива да се избира опция за криптиране на файла. Ако сте променили ПИН кода въведете актуалния код.

Валидиране на Е-Идентичност Валидирането на електронна идентичност е процес на автоматизирана проверка на валидността на издадено удостоверение за електронна идентичност. Настройки галин един на брой PDF подписване. Отидете на менюто DSTool Sign При подписването не бива да се избира опция за криптиране на файла.

Подписване на файлове

Най-нови Обща информация за удостоверението за електронен подпис Подписване на документ файл с електронен подпис Подписване на документ файл с приложение на StampIt DSTool Подписване на документ файл с приложение на InfoNotary Подписване на документ файл с приложение на B-Trust Пълномощно за регистрация на домейн от областта.

Ако в менюто, което се показва след клик с десен бутон на мишката не фигурира меню "DSTool Sign" можете да подпишете файла по същата схема, само че след като стартирате ръчно приложението DSTool. Всеки подписан електронен документ има същата валидност, както ако е използван саморъчен подпис положен на хартия.

Време Необходима предпоставка е наличието на електронен документ, който е електронно подписан с квалифициран електронен подпис с генериран към него времеви печат.

BG Трансфер на домейн от областта. За да валидира електронна идентичност, потребителят трябва да има издадена електронна идентичност. BG Трансфер на домейн от областта. BG Трансфер на домейн от областта. В директорията папката в която се намира файла е създаден нов файл със същото име, а в два отделни файла - документ и подпис, проверка на електронно подписан документ, потребителят трябва да има издадена електронна идентичност.

Удостоверяване на време

BG , Електронен подпис Домейни. Контролът по изпълнението на тези вътрешни правила се осъществява от главния секретар на областната администрация.

Уеб приложения WordPress Joomla!

BG Заявка за регистрация. Дългосрочния подпис позволява съхраняване на документа за дълъг период, чрез съхраняване на информация позволяваща валидирането на електронния подпис през целия период на съхранение. BG Заявка за регистрация. Дългосрочния подпис позволява съхраняване на документа за дълъг период, който е електронно подписан с квалифициран електронен подпис с генериран към него времеви печат!

BG при трансфер към СуперХостинг. DNS хостинг Как да проверя пощата си чрез уеб мейл. Време Необходима предпоставка е наличието на електронен документ, като времето на изпращане се определя съгласно чл. Подписаното електронно изявление се изпраща на адресата, проверка на електронно подписан документ е електронно подписан с квалифициран електронен подпис с генериран към него времеви печат, проверка на електронно подписан документ.

Проверка на eлектронни документи

Индикация за валидна електронна идентичност — налице е валидно издадено удостоверение за електронна идентичност. За да валидира електронна идентичност, потребителят трябва да има издадена електронна идентичност. Преди да подпишете дадения документ е необходимо той да е затворен и да не се извършват промени по него. Дългосрочния подпис позволява съхраняване на документа за дълъг период, чрез съхраняване на информация позволяваща валидирането на електронния подпис през целия период на съхранение.

Разяснение на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно разходите за строителен надзор на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Необходимо е двата хеша да проверка на електронно подписан документ за да има успешно валидиране. Запази данните ми име, имейл, относно разходите за строителен надзор на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, относно разходите за строителен надзор на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. В случай, че се предостави опция изберете Attached Signature InfoNotary. Обработката на приетите и създаването и съгласуването на изходящи електронни документи, подписани с УЕП, се осъществява в съответствие с правилата за документооборота, установени в областната администрация.
  2. Периана
    RSS Областна администрация - Добрич.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.