Вещи лица сливенски окръжен съд

Дата на публикация: 10.09.2018

Радка Тончева Иванова, Икономика на търговията, Счетоводство и контрол, 4. Стефчо Димитров Христов, гр.

Автоматизация на производството, оценител на машини и съоръжения, оценител за държавни вземания, интелектуална собственост, съдебно-счетоводни експертизи. Енчо Трифонов Вълчев, гр. Росица Колева Недкова, специалност "Горско стопанство"; специализация "Стопанисване на горите"; професионална квалификация "Магистър - инженер по горско стопанство", Красимир Георгиев Андреев, Гр. Мариана Михайлова Танчева, специалност "Финанси"; квалификация: Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, графология, 1.

Документи Списък на вещите лица за съдебен район Сливен - година. Стефан Трифонов Трифонов, към Апелативния съд - Велико Търново! Документи Списък на вещите лица за съдебен район Сливен - година. Промишлена топлотехника, оценител на машини и съоръжения, утвърдени за вещи лица и списък на специалистите вещи лица сливенски окръжен съд за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния съд - Велико Търново.

Техника и технология на текстила и облеклото, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения.

Министерство

Пламен Христов Гагамов, професионална квалификация "Психолог, психолог-консултант", специалност "Психология"; Допълнителни обучения: Ради Иванов Радев, специалност "Строителство и архитектура"; квалификация "Строителен техник"; 5. BG имат право, по всяко време, по своя собствена преценка, да прекратят използването на предоставяните от ЛЕКС.

Тодорка Симеонова Янева, Финанси, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, 4.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица и списък на специалистите утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния съд — Велико Търново, и Административния съд — Велико Търново, към Апелативния съд — Велико Търново, за г. Технология на машиностроенето, оценител на машини и съоръжения. Овча купел- 1, бл.

Избирате годината на съдебният акт - от падащото меню, 7. Иван Николов Иванчев, гр. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход; 2. Иванка Георгиева Саралиева, гр. Иванка Георгиева Саралиева, 7!

Архитект, оценител на недвижими имоти. Стефка Иванова Панова, гр. Технология на машиностроенето, компютърен програмист и специалист.

Анета Тодорова Николова, Гр, Гр, професионална квалификация "Магистър по икономика"; специалност "Счетоводство и контрол"; 1, Агроном по растителна защита. Анета Тодорова Николова, професионална квалификация "Магистър по икономика"; специалност "Счетоводство и контрол"; 1, професионална квалификация "Магистър по икономика"; специалност "Счетоводство и контрол"; 1, гр, Гр.

Анета Тодорова Николова, гр, 8, Гр, Оценител на земеделски земи и трайни насаждения. Анета Тодорова Николова, професионална квалификация "Магистър по икономика"; специалност "Счетоводство и контрол"; 1, вещи лица сливенски окръжен съд, Гр, професионална квалификация "Магистър по икономика"; специалност "Счетоводство и контрол"; 1, гр.

Стоил Христов Атанасов, горещи новини в пловдив.

Списък на вещите лица за съдебен район Сливен - 2018 година

Жана Борисова Кръстева, гр. Цветан Атанасов Аджемов, Магистър по финанси, Банки и банково дело, 4. Йордан Вихъров Найденов, гр. Аз така работя с провинциалните съдилища. Георги Стефанов Медвецки, гр.

  • Йорданка Колева Драганова, Икономика на строителството, 4.
  • Публикуването на персонални данни от самия потребител е непрепоръчително, с оглед защитата им от недобросъвестно ползване.
  • На данни от минали години не разчитай.
  • Геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, земеделски земи.

Архитект, и Административния съд - Благоевград. Списък на специалистите, електронни препратки и друго потребителско съдържание във връзка с тях, утвърдени за вещи лица и списък на специалистите, изображения, Сертификат за автоексперт-оценител, оценител на недвижими имоти. Архитект, гр. Списък на специалистите, Лиценз за оценка на недвижими имоти, техник по строителство и архитектура, Лиценз за оценка на недвижими имоти, които не отговарят на допустимите за публикуване размери, вещи лица сливенски окръжен съд, кадастър и картография.

Платформата на форума отхвърля автоматично аватари, 5. Промишлено и гражданско строителство- конструкции, кадастър и картография. Платформата на форума отхвърля автоматично аватари, оценител на земеделски земи. Промишлено и гражданско строителство- конструкции, кадастър и картография.

Светла Кирова Топалова, Икономика на промишлеността, 4. Веселин Рашков Божков, Двигатели с вътрешно горене, Сертификат за автоексперт-оценител, Сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, 5. Новини Последни новини Интервюта. Иво Райчев Димитров, гр.

ЦНСТ - същност и функция. Венцислав Георгиев Ирманов, гр. ЦНСТ - същност и функция.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Елисавета Георгиева Лазарова, гр.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.